°C
↑ °C  ↓ °C
 
El Montnou

El Montnou és un petit grupet de cases disseminades situades al peu de la carretera que va d’Odèn al Prat de Becies situat en la vall que duu el mateix nom.

Odèn
El Pirineu més aprop!
T 973-481700 F 973-481700
ajuntament@oden.cat