°C
↑ °C  ↓ °C
 
El Montnou

El Montnou es un pequeño grupo de casas diseminadas situadas al pie de la carretera que va de Odèn al Prat de Becies situado en el valle que lleva el mismo nombre.

Odèn
El Pirineu més aprop!
T 973-481700 F 973-481700
ajuntament@oden.cat