°C
↑ °C  ↓ °C
FONDAS Y RESTAURANTES
Ca l'Agustí
HCC-000541
Cambrils dels Pirineus
T. (+34) 973 489 027 – 630 832 083
www.calagusti.net
Cal Mateu

Odèn
T. (+34) 600415467
www.calmateuoden.cat
Casanova
HCC-000559
Cambrils dels Pirineus
T. (+34) 973 489 014 – 696 628 870
www.fondacasanova.com
TURISMO RURAL y APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Cal Jaumet
PCC-000528
Cambrils dels Pirineus
T. (+34) 973 482 130 – 607 969 886
www.caljaumet.com
Cal Pastor
PCC-000386 / PCC-000387
Odèn
T. (+34) 973 482 875 – 680 140 284
www.casaruralcalpastor.com
Call d’Odèn - Les Planes
PCC-000210 / PCC-000238 / PCC-000239 / PCC-000553 / PCC-000286
Odèn
T. (+34) 973 195 155 – 689 477 590
www.elcall.cat
Casa Cavallera
PCC-000363 / PCC-000364
Canalda
T. (+34) 639 132 093
www.casacavallera.com
Casa Espunyes
PCC-000325 / PCC-000326 / PCC-000907
Cambrils
T. (+34) 973 481 443 – 649 373 143
www.casa-espunyes.com
La Borda del Salí
HUTCC-000118 / HUTCC-000119 / HUTCC-000220
Cambrils
T. (+34) 610 281 808
www.labordadelsali.com
Poble rural puig-arnau Pubilló
HUTCC-000064/000065/000066/000067/00068/00069 PCC-000849/000850/000851/000852/000549/000550
Canalda
T. (+34) 973 483 809 – 619 551 767
www.canaldaagroturisme.com
CÁMPING
Càmping la Comella
KCC-00006583
Cambrils
T. (+34) 973 489 027 – 610 457 871
www.campinglacomella.net
Odèn
El Pirineu més aprop!
T 973-481700 F 973-481700
ajuntament@oden.cat