OBRES DE SOTEIG AL CAMÍ D’ORRIT

Del 7 al 13 d’Octubre es faran treballs de soteig al camí d’Orrit.