Entrades per Xavi

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02_2022

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2022, va acordar l’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit Número 02/2022 del Pressupost vigent, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Aprovat inicialment l’expedient de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, per Acord […]

AJUTS PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2021-2022

Aprovació inicial de la convocatòria als ajuts a les famílies per activitats extraescolars durant el curs 2021-2022. El Ple de l’Ajuntament d’Odèn, en la sessió de data 30 de juny de 2022, ha acordat l’aprovació inicial de les bases reguladores amb la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al foment en la participació a […]

SOBRE LES FOGUERES I ELEMENTS PIROTÈCNICS

⇓⇓ BAN PROHIBIT FOCS ⇓⇓ Fins nou avís es PROHIBEIX a tot el municipi: – Encesa de fogueres. – Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. – L’ús de les barbacoes a l’exterior.

MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CATÀLEG DE MASIES D’ODÈN

Després de la publicació i entrada en vigor, aquest gener passat, de la modificació d’alguns dels articles del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i donat que aquesta modificació permet la implantació de nous usos en les masies incloses en el catàleg de masies, l’Ajuntament d’Odèn ha acordat modificar el Pla Especial Urbanístic del Catàleg […]

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’HONORS, DISTINCIONS I PROTOCOL

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 31 de març de 2022, va adoptar  acord pel qual s’aprova inicialment el “Reglament d’honors, distincions i protocol de  l’Ajuntament d’Odèn”.  L’expedient s’exposa al públic per un termini de UN MES, a comptar des de  l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial […]

Camins del Montnou

Amb la subvenció de Cooperació municipal inversió 2021 s’estan duent a terme treballs d’enquitranament dels accessos a les cases del Montnou. Durant uns quants dies, per tal que el quitrà s’assenti i s’assequi el terreny, recomanem no passar amb vehicles pesants pels camins enquitranats. Gràcies per col.laborar.

eAgora, JA TENIM EN FUNCIONAMENT UNA NOVA APP MUNICIPAL

  L’Àgora digital del teu municipi: participativa, gamificada i sostenible, una App disruptiva Ja tenim en funcionament una nova eina de comunicació i participació fàcil, ràpida, intuïtiva. Una App inclusiva, per a totes les edats Molt més que una APP municipal, la primera solució ‘all-in-one’ modular del mercat: Activa l’Agenda 2030, coneix l’impacte en ODS, […]

TALLER/VERMUT LA MEVA SALUT

  Avui hem fet el taller sobre l’ús del DEA i aplicacions de salut com el 061 catsalut respon, 112 i la Meva Salut.     Les 10 persones que han assistit han après a fer anar un desfibril·lador, a instal·lar les aplicacions als telèfons propis i el seu funcionament. El Xavi ens ha ensenyat […]