Arreu de collir

És una eina formada per una rella que es clava a terra i una sèrie de varilles que separen la terra dels trumfos. Anaven unides als animals amb el camatimó i al darrere tenien l’esteva per guiar-la.
Les màquines simplement arrencadores de patates aparegueren a la segona meitat del segle xix, i aleshores van ser la primera etapa de la mecanització de la collita de les patates. Abans es feia a mà, amb els arpiots, però això exigia un gran esforç físic i el rendiment d’aquesta feina era molt baix.

Més endavant amb la mecanització, es van adaptar per arrossegar-les amb el tractor.