Recol·lectora de trumfos

Una recol·lectora de Trumfos és una màquina agrícola utilitzada per collir trumfos. Es tracta d’una màquina combinada, arrencadora-carregadora que també neteja i elimina les pedres i els trossos de terra i altres impureses per a ser carregades en un bigbag o una caixa per tal de ser transportades.

Està accionada per un tractor i opera sobre un sol reng de trumfos. Aquesta va ser redissenyada l’any 2005 per en Ramonet per adaptar-la al terreny feréstec del Montnou.