Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA D’ODÈN

El Ple de l’Ajuntament d’Odèn, en sessió ordinària de data 28 de juny de 2024, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Pla Director d’abastament d’aigua d’Odèn redactat per Acció 2-Enginyers SCP.

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT EN LA PARTICIPACIÓ A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DURANT EL CURS 2023-2024.

El Ple de l’Ajuntament d’Odèn, en la sessió de data 28 de juny de 2024, ha acordat l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment en la participació a activitats extraescolars durant el curs 2023-2024, de conformitat amb l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis […]

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA D’ODÈN

El Ple de l’Ajuntament d’Odèn, en sessió ordinària de data 28 de juny de 2024, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Pla Director d’abastament d’aigua d’Odèn redactat per Acció 2-Enginyers SCP.

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT EN LA PARTICIPACIÓ A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DURANT EL CURS 2023-2024.

El Ple de l’Ajuntament d’Odèn, en la sessió de data 28 de juny de 2024, ha acordat l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment en la participació a activitats extraescolars durant el curs 2023-2024, de conformitat amb l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis […]