IMPLANTACIÓ DE PUNTS DE CONNEXIÓ SENSE FILS

/
Implantació de punts de conexió sense fils amb una inversió…

RESTAURACIÓ DE LA BASSA DEL CONJUNT HISTÒRIC DEL SALÍ DE CAMBRILS

/
Restauració de la Bassa del conjunt Històric del Salí de…

PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DEL NUCLI DE LA VALLDAN

/
Comencen les obres de pavimentació de la Plaça del nucli…

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021

/
En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat…

ANUNCI APROVACIÓ PADRÓ FISCAL, COBRAMENT AIGUA

/
Per Decret de l’Alcaldia 76/2020 de 17 de desembre de 2020…

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES MUNICIPAL

/
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text…