TRANSPORT A DEMANDA

/
El projecte significa un servei de transport de passatgers els…

JA TENIM AQUÍ EL CINQUÉ ARPIOT

/
Ja ha sortit el cinqué Arpiot. Ben aviat us arribarà…

PUBLICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL ICIO

/
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4…

PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN MATÈRIA D’ARRANJAMENT DE CAMINS, juliol 2021- desembre 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…

PLA D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…

Pla de Cooperació Municipal de la despesa corrent 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…