ANUNCI APROVACIÓ PADRÓ FISCAL, COBRAMENT AIGUA

/
Per Decret de l’Alcaldia 76/2020 de 17 de desembre de 2020…

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES MUNICIPAL

/
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text…

PLE ORDINARI TELEMÀTIC, AVUI 17 DE DESEMBRE DE 2020, A LES 20:00 HORES

/
Benvolguts veïns, Avui  dijous, a les 20:00 hores, es…

APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’ODÈN

/
Edicte de l'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora…