Plantador

Un plantador és una eina agrícola manual utilitzada per a fer forats dins la terra i posar-hi llaors, plantes o bulbs.

Consta d’un mànec i una pala triangular a l’extrem amb la que es fa un forat a la terra i, si la terra no està massa seca, es mantindrà el forat per a poder deixar la llaor.