Les eines de la sal

Mitjançant una xarxa de séquies, 
canals i reguers es portava l’aigua salada 
de les basses (o, si escau, directament de
 les fonts) a les eres, i s’omplien aquestes amb
 un volum d’aigua equivalent a uns 3 cm de profunditat. Passats tres dies -o més, segons la
 climatologia- quan l’aigua s’havia
 evaporat en gran part, però no del tot, es
recollia la sal, fent
 munts amb ella. Si la sal s’enganxava a les 
rajoles, es recollia amb una pala de ferro.