Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ D’ORRIT AMB L’ADJUDICACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA

S’han acabat les obres d’arranjament del camí d’Orrit amb l’adjudicació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de 2023.

 

 

PROJECTE DE MILLORA AL REFUGI DE PASTORS DEL MONTNOU

/
S’han acabat les obres de millora al refugi de pastors del…

TRANSPORT A DEMANDA

/
El projecte significa un servei de transport de passatgers els…

JA TENIM AQUÍ EL CINQUÉ ARPIOT

/
Ja ha sortit el cinqué Arpiot. Ben aviat us arribarà…

PUBLICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL ICIO

/
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4…

PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN MATÈRIA D’ARRANJAMENT DE CAMINS, juliol 2021- desembre 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…

PLA D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…