Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ D’ORRIT AMB L’ADJUDICACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA

S’han acabat les obres d’arranjament del camí d’Orrit amb l’adjudicació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de 2023.

 

 

Pla de Cooperació Municipal de la despesa corrent 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura per l’anualitat 2022

/
Atès que aquest ajuntament ha rebut l’atorgament d'una subvenció…

Projecte bàsic i d’executiu de les obres per l’arranjament de la Carretera d’Orrit

/
Havent-se aprovat inicialment, en el Ple Extraordinàri del dia…

MILLORA DE CAMINS AMB GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE (DACAAR) 2021

/
Amb la subvenció de Gestió Forestal Sostenible del Departament…