Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

Millores a l’aparcament de la font del vermell

S’han dut a terme treballs de millora al talús de l’aparcament de la font del vermell Amb la subvenció de la Diputació de Lleida i la col·laboració dels estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió Forestal i el Medi Natural, de l’escola agrària del Solsonès.

S’ha estabilitzat el talús i s’ha replantat amb arbres i arbusts autòctons, també s’han millorat els accessos a les rutes que surten de l’aparcament.

PUBLICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL ICIO

/
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4…

PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN MATÈRIA D’ARRANJAMENT DE CAMINS, juliol 2021- desembre 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…

PLA D’INVERSIONS EN MATÈRIA DE SALUT 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…

Pla de Cooperació Municipal de la despesa corrent 2022

/
La Diputació de Lleida, ha atorgat a aquest ajuntament la subvenció…

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura per l’anualitat 2022

/
Atès que aquest ajuntament ha rebut l’atorgament d'una subvenció…